e Guete Rutsch

is 2020!

mir wünsche Euch u eune Vierbeiner, viu Gfreuts, viu Gsundheit u e Guete Rutsch is 2020!

 

Bis gli im nächschte Hundetraining,

Mir freue üs uf euch ;)